Giới thiệu về Mạng tra cứu thông tin Mã số Mã vạch Toàn cầu (GEPIR)

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ dựa trên internet cho phép truy cập thông tin liên lạc cơ bản giữa các tổ chức thành viên của GS1 Toàn cầu thông qua:

  • mã số phân định thương phẩm toàn cầu GTIN (Global Trade Item Number)
  • mã số phân định địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)
  • mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri SSCC (Serial Shipping Container Code).

Web Analytics